تولدم مبارک

امروز جشن تولد 20 سالگیه منههههههههههههههههههههه 20 فروردینننننننننننننننن تولدم مبارککککککککک قربون خودم برم من هورا هیشکی که واسه ما تولد نگرفتهنیشخند عوضش خودم واسه خودم جشن گرفتم تولدم مبارکککککککک  تولد تولد تولدم مبارک         مبارک مبارک تولدم مبارک   بیام شعما رو فوت کنم که صد سال زنده نیشخندباشم

/ 1 نظر / 30 بازدید